facebook

Университетска синдикална организация на Нов български университет

Структура

 

УСО на НБУ към НБС ВОН, КНСБПредседател: проф. Антоний Тодоров д. н. 

Първи секретар: проф. д-р Мартин Канушев

Втори секретар: гл. ас. д-р Живко Минков