facebook

Университетска синдикална организация на Нов български университет

Структура

 

УСО на НБУ към НБС ВОН, КНСБ


проф. д-р Росен К. Стоянов – председател
гл. ас. д-р Живко Минков – секретар
Анелия Янкова – секретар