facebook

Университетска синдикална организация на Нов български университет

Контакти

 

Офис 707, корпус 2

 

Тел.: 02 81 10 708

Вътр. 27071

 

Председател: проф. Антоний Тодоров, д.н. 

antony.todorov@gmail.com

Приемно време:
четвъртък – 14.30-16.30 ч.


 
Секретар: гл. ас. д-р Живко Минков
jivkominkov@yahoo.com

Приемно време:
вторник – 14.30-16.00 ч.