facebook

Университетска синдикална организация на Нов български университет

Контакти

 

Офис 707, корпус 2

 

Тел.: 02 81 10 708

Вътр. 27071

 

Председател: проф. д-р Росен К. СТОЯНОВ
rossenkstoyanov@gmail.com

Приемно време:
Четвъртък – 14.30-16.30


 
Секретар: гл. ас. д-р Живко МИНКОВ
jivkominkov@yahoo.com

Приемно време:
Вторник – 14.30-16.00


 
Секретар: Анелия ЯНКОВА
aiankova21@gmail.com

Приемно време:
Сряда – 17.30-18.30
Петък – 8.30-9.30