facebook

Университетска синдикална организация на Нов български университет

Новини и събития

 • Учредяване на синдикалната организация
 •  

  01.06.2018 г. 

  Учредяване на УСО на НБУ към НБС „ВОН“ - КНСБ

  Учредителите единодушно избраха състав на ръководство на УСО за следващите две години, в състав: проф. д-р Росен К. Стоянов – председател, гл. ас. д-р Живко Минков – секретар, Анелия Янкова – секретар.

   

  08.06.2018 г.

  Създадена е Финансово-контролна комисия, с председател проф. д-р Николай Арабаджийски.

  Гласуван е състав на преговорна група по сключване на КТД, в състав проф. д-р Росен К. Стоянов, проф. Антони Тодоров, д.н., проф. д-р Николай Арабаджийски, проф. д-р Димитър Вацов.

   

  08.10.2018 г.

  На ръководството на НБУ бяха официално връчени Удостоверение № 049/12.06.2018 г. за принадлежност към НБС „ВОН“ – КНСБ и Пълномощно на председател на УСО/ Изх.№049/12.06.2018 г.

   

  09.11.2018 г.

  С уведомително писмо бе внесено предложението за Колективен трудов договор, с което се постави и началото на преговорния процес.

 • Синдикални съвети
 •  

   

  07.02.2019 г.

   

   

  04.06.2018 г.

 • Общи събрания
 •  

   

  08.03.2019 г.

   

  На 8 март 2019 г. (петък) се проведе Общо събрание на Синдикалната организация на НБУ, НБС "ВОН", КНСБ.

  Присъстваха заинтересовани колеги, приятели и гости.

  Беше създадена Комисия по сигнали, жалби и предложения, с председател проф. д-р Мартин Канушев.

   

   

  04.07.2019 г.

   

   

 • Преговори по КТД
 •  

  19.02.2019 г., вторник, 15.00 ч., в зала 20, 1 корпус

   

   

  Уважаеми колеги, на 19.02.2019 г., вторник, от 15.00 ч., в зала 20, 1 корпус, се проведе среща между представителните преговорни групи на синдикалната организация и ръководството на НБУ.

  На срещата присъстваха:
  От страна на синдикалната организация – проф. д-р Росен К. Стоянов, проф. д-р Димитър Вацов, проф. д-р Николай Арабаджийски, гл. ас. д-р Живко Минков.

  От страна на ръководството на НБУ – проф. д-р Антоний Славински, проф. д-р Пламен Бочков, д-р Георги Текев, Румяна Юрукова и Румяна Каменова.

  Ректорът прочете, предоставено по време на самата среща, Становище, във връзка с внесения на 18.01.2019 г. окончателен вариант на проект за Колективен трудов договор, което Становище по същество представлява пълен отказ за водене на конкретни преговори и по конкретни параметри по предоставения текст.

  Проф. д-р Росен Стоянов заяви, че според него това Становище представлява критична оценка на предоставения текст, а не разглеждане на текста ред по ред, т. е. че е на лице определено нежелание да бъде подписан Колективен трудов договор и е налице нежелание за преговори въобще.

  Проф. д-р Димитър Вацов заяви, че явно ръководството на университета, в лицето на ректора и преговорната група, няма желание да допусне синдиката да участва по какъвто и да е начин в живота на университета. Проф. Вацов отбеляза и още веднъж заявения категоричен отказ от страна на ректора да се предостави надлежно, публична за всички други български университети, информация с таблица на трудовите възнаграждения по категории труд, като по този начин се пренебрегва основна роля на синдикатите, а именно участието им при договаряне на трудовите възнаграждения. Според проф. Вацов и останалите синдикални представители от преговорната група, управлението на университета е силно централизирано, принципите, по които трябва да работи самия университет трябва да бъде предоговорени, за да има прозрачност и яснота, като също така към момента е налице блокиране по всякакъв начин съществуването на синдиката.
   
  УСО при НБУ, НБС ВОН КНСБ

   

   

  26.11.2018 г., петък, от 15.30 ч., в зала 20, 1 корпус

  Среща между представителната преговорна група на синдикалната организация и ръководството на НБУ.

  На срещата присъстваха:
  От страна на синдикалната организация – проф. д-р Росен К. Стоянов, проф. Антони Тодоров, д.н. проф. д-р Николай Арабаджийски, гл. ас. д-р Живко Минков и Анелия Янкова.
  От страна на ръководството на НБУ – проф. д-р Антоний Славински, проф. д-р Пламен Бочков, д-р Георги Текев, Румяна Юрукова и Румяна Каменова.

  От страна на синдикалната организация за втори път на официална среща бе представена Университетска синдикална организация към Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ при Конфедерацията на независимите синдикати в България към НБУ – организация, структура и ръководство.

  Представен беше и проектът за Колективен трудов договор.

  Бе препотвърдено искането за представяне от страна на ръководството на НБУ на преговорна група, с която да започнат конкретни разговори, обсъждане и преговаряне по предоставените текстове на КТД.

  Основна теми бяха: проектът за Колективен трудов договор; отказът на ръководството за предоставяне на обща информация за базовите възнаграждения на преподаватели и служители по длъжности и категории; необходимостта от индексиране на трудовите възнаграждения с кумулативния процент на инфлацията за последните 9 години; необходимостта от повишаване на трудовите възнаграждения и различни видове добавки, които не са индексирани от 2012 г.

  От страна на ръководството на НБУ бе заявен отказ от предоставяне на предоставяне на обща информация за базовите възнаграждения на преподаватели и служители по длъжности и категории. Бяха коментирани различни общи и конкретни изисквания за допълнения в КТД, както и бе изразено съгласие с отделни текстове и предложения.

  В лицето на ректора на НБУ и изпълнителния директор бе заявен категоричен отказ от допускане на представители на синдикалната организация в отделни комисии, и представителство на различни нива в университетските структури, въпреки направеното предложение представителите на синдикалната организация да са без право на глас и с консултативен характер, с цел пълно и прозрачно информиране за процедури, свързани с трудовоправни взаимоотношения.

  Синдикалната организация остава в очакване в двуседмичния административен срок от представяне от страна на ректора на НБУ на преговорна група.

  Университетска синдикална организация
  при НБУ, ВОН КНСБ

 • Информационни срещи
 •  

  09.11.2018 г.

   

  По повод създаването на Университетска синдикална организация към Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ при Конфедерацията на независимите синдикати в България към НБУ бе проведена Обща университетска информационна среща.

     Водещ на събитието бе проф. д-р Росен К. Стоянов, председател на УСО, а модератор – гл. ас. д-р Живко Минков, секретар на УСО.

  Официални гости на срещата бяха доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, Председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ и г-н Николай Недев, национален секретар на КНСБ.
  По време на срещата с представители на академичната общност и администрацията на университета, бяха представени и обсъдени основни моменти в предложения проект за  Колективен трудов договор.