Университетска синдикална организация на Нов български университет

Новини и събития

 • 01.06.2018 г.
 •  

  Синдикалната ни организация бе учредена на 01.06.2018 г.

  Учредителите единодушно избраха състав на ръководство на УСО за следващите две години, в състав: проф. д-р Росен К. Стоянов – председател, гл. ас. д-р Живко Минков – секретар, Анелия Янкова – секретар.

 • 08.06.2018 г.
 •  

  Създадена е Финансово-контролна комисия, с председател проф. д-р Николай Арабаджийски.

  Гласуван е състав на преговорна група по сключване на КТД, в състав проф. д-р Росен К. Стоянов, проф. Антони Тодоров, д.н., проф. д-р Николай Арабаджийски, проф. д-р Димитър Вацов.

 • 30.10.2018 г.
 •  

  На ръководството на НБУ бяха официално връчени Удостоверение № 049/12.06.2018 г. за принадлежност към НБС „ВОН“ – КНСБ и Пълномощно на председател на УСО/ Изх.№049/12.06.2018 г.

 • 09.11.2018 г.
 •  

   

  По повод създаването на Университетска синдикална организация към Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ при Конфедерацията на независимите синдикати в България към НБУ бе проведена Обща университетска информационна среща.

     Водещ на събитието бе проф. д-р Росен К. Стоянов, председател на УСО, а модератор – гл. ас. д-р Живко Минков, секретар на УСО.

     Официални гости на срещата бяха доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, Председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ и г-н Николай Недев, национален секретар на КНСБ.
  По време на срещата с представители на академичната общност и администрацията на университета, бяха представени и обсъдени основни моменти в предложения проект за  Колективен трудов договор.

 • 09.11.2018 г.
 •  

  С уведомително писмо бе внесено предложението за Колективен трудов договор, с което се постави и началото на преговорния процес.

 • Среща на 26.11.2018 г.
 •  

  26.11.2018 г., петък, от 15.30 ч., в зала 20, 1 корпус

  Среща между представителната преговорна група на синдикалната организация и ръководството на НБУ.

  На срещата присъстваха:
  От страна на синдикалната организация – проф. д-р Росен К. Стоянов, проф. Антони Тодоров, д.н. проф. д-р Николай Арабаджийски, гл. ас. д-р Живко Минков и Анелия Янкова.
  От страна на ръководството на НБУ – проф. д-р Антоний Славински, проф. д-р Пламен Бочков, д-р Георги Текев, Румяна Юрукова и Румяна Каменова.

  От страна на синдикалната организация за втори път на официална среща бе представена Университетска синдикална организация към Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ при Конфедерацията на независимите синдикати в България към НБУ – организация, структура и ръководство.

  Представен беше и проектът за Колективен трудов договор.

  Бе препотвърдено искането за представяне от страна на ръководството на НБУ на преговорна група, с която да започнат конкретни разговори, обсъждане и преговаряне по предоставените текстове на КТД.

  Основна теми бяха: проектът за Колективен трудов договор; отказът на ръководството за предоставяне на обща информация за базовите възнаграждения на преподаватели и служители по длъжности и категории; необходимостта от индексиране на трудовите възнаграждения с кумулативния процент на инфлацията за последните 9 години; необходимостта от повишаване на трудовите възнаграждения и различни видове добавки, които не са индексирани от 2012 г.

  От страна на ръководството на НБУ бе заявен отказ от предоставяне на предоставяне на обща информация за базовите възнаграждения на преподаватели и служители по длъжности и категории. Бяха коментирани различни общи и конкретни изисквания за допълнения в КТД, както и бе изразено съгласие с отделни текстове и предложения.

  В лицето на ректора на НБУ и изпълнителния директор бе заявен категоричен отказ от допускане на представители на синдикалната организация в отделни комисии, и представителство на различни нива в университетските структури, въпреки направеното предложение представителите на синдикалната организация да са без право на глас и с консултативен характер, с цел пълно и прозрачно информиране за процедури, свързани с трудовоправни взаимоотношения.

  Синдикалната организация остава в очакване в двуседмичния административен срок от представяне от страна на ректора на НБУ на преговорна група.

  Университетска синдикална организация
  при НБУ, ВОН КНСБ