facebook

Университетска синдикална организация на Нов български университет

Начало

 

 

УСО на НБУ към НБС "ВОН" - КНСБ, е създадена през м. юни 2018 г.